Postup při navrhování

Potřebná výška k bezpečnému zachycení pádu.

Potřebná výška k bezpečnému zachycení pádu. Při navrhování zřízení určeného k ochraně proti pádu, je potřebné zvážit, jakou výšku máme k dispozici pro bezpečné zachycení pádu. Při výšce pracovní ploch méně než 6 000 mm je nebezpečí kontaktu při zachycení pádu s překážkou.  Tyto tabulky jsou...

Stanovení průhybu poddajného kotvicího vedení

Při navrhování  kotvicích zařízení s poddajným kotvicím vedením (typ C dle EN 795:2012) se velmi často zapomíná na průhyb ocelového nebo textilního kotvicího vedení. Při výpočtu výšky pádu na spojovacím prostředku je nutné připočítat průhyb tohoto vedení. Průhyb lana u horizontálního lanového...

Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.1

     Při rozhodování o umístění zařízení určeného k ochraně proti pádu osob, je nezbytné postupovat dle tohoto schématu. Při nesprávném umístění kotvicích zařízení, nebo kotvicích bodů, hrozí riziko zranění vlivem střetu s překážkou.      Na tuto skutečnost...

Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.2

     V případě, že musíme umístit kotvící body nebo poddajné kotvicí vedení méně než cca 2,5 m od nezabezpečené hrany proti pádu, je nutné provést výpočet dle přiloženého schématu.      Potřebná výška pro bezpečné zachycení pádu, se v tomto případě prolužuje...

Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.3

     I při práci na žebříku a "horním" jištění je nutné dle výpočtu výšky pádu, určit místo osazení kotvicího bodu nebo kotvicího zařízení a také definovatpotřebné vybavení pracovníka.

Bezpečnostní střešní háky pro upevnění spojovacího prostředku OOPP - dle EN 517 - typ A

Pří i navrhování střešních bezpečnostních háků pro šikmé střechy je nutné brát v úvahu také směr možného pádu a tím i zatížení bezpečnostního střešního háku. Pokud je možný pád v jednom směru (po spádu střechy), je možné použít bezpečnostní střešní háky typu A dle EN 517. Povolené bezpečnostního...

Bezpečnostní střešní háky pro upevnění spojovacího prostředku OOPP - dle EN 517 - typ B

Tyto bezpečnostní střešní háky splňují požadavek na povolené zatížení při pádu ve všech směrech.  jejich řešení umožňuje použití i u valbových střech, sedlových střech i v blízkosti hřebene, kde se pracovník pohybuje i na protilehlé straně apod. Povolené zatížení dle EN 517: - pro jednu osobu...

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.1

POZOR - tento způsob řešení nelze použít pro navrhování systémů ochrany proti pádu pro údržbu, kde je již dokončený plášť stavby!!! POZOR - tento způsob je možný výhradně, je-li dostatečná volná výška pro bezpečné zachycení pádu !!!    Výpočet potřebné výšky pro zachycení pádu: cca  ...

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.2

POZOR - tento způsob řešení nelze použít pro navrhování systémů ochrany proti pádu pro údržbu, kde je již dokončený plášť stavby !!! POZOR - tento způsob je možný výhradně, je-li dostatečná volná výška pro bezpečné zachycení pádu !!!    Výpočet volné hloubku -...

1 | 2 >>