Doporučení ZADAVATELŮM A ZHOTOVITELŮM STAVEB

Základní povinnosti zadavatele stavby:

www.suip.cz/_files/suip-783618a4e218e7f159ee8717d54f0562/zasady_zhotovitele.pdf

 

Instalace kotvicích zařízení je velmi specifická odborná činnost. Pro řadu stavebníků/investorů/zadavatelů staveb jde o oblast, o které nemají mnoho potřebných informací.

Každému, kdo si nechá zhotovit systém určený k ochraně proti pádu lze doporučit:

1) Požadovat vypracování konkrétního návrhu, který musí obsahovat:

- výkresovou část,

- průvodní zprávu,

- soupis prací a dodávek.

2) Požadovat od zvoleného zhotovitele - instalační firmy oprávnění k instalaci daného kotvicího zařízení

3) Jako součást předání díla si vyžádat:

- instalační návody a postupy,

- návody k používání a údržbě,

- certifikáty k jednotlivým výrobkům, případně zařízení jako celku, resp. prohlášení o vlastnostech nebo o shodě

- protokolo zkouškách upevnění na konstrukci nebo statické výpočty k upevnění kotvicího zařízení na nosnou konstrukci,

Instalační dokumentace - viz Příloha A ČSN EN 795:2013

- protokoly o kotvení,

- fotodokumentaci kotvení,

- revizní knihy,

- prohlášení o vlastnostech.

4) "Dobrý" dodavatel provede také zaškolení uživatelů systému