Znalecká a projekční kancelář

Doporučení ZADAVATELŮM A ZHOTOVITELŮM STAVEB

Základní povinnosti zadavatele stavby:

www.suip.cz/_files/suip-783618a4e218e7f159ee8717d54f0562/zasady_zhotovitele.pdf

 

Instalace kotvicích zařízení je velmi specifická odborná činnost. Pro řadu stavebníků/investorů/zadavatelů staveb jde o oblast, o které nemají mnoho potřebných informací.

Každému, kdo si nechá zhotovit systém určený k ochraně proti pádu lze doporučit:

1) Požadovat vypracování konkrétního návrhu, který musí obsahovat:

- výkresovou část,

- průvodní zprávu,

- soupis prací a dodávek.

2) Požadovat od zvoleného zhotovitele - instalační firmy oprávnění k instalaci daného kotvicího zařízení

3) Jako součást předání díla si vyžádat:

- instalační návody a postupy,

- návody k používání a údržbě,

- certifikáty k jednotlivým výrobkům, případně zařízení jako celku, resp. prohlášení o vlastnostech nebo o shodě

- protokolo zkouškách upevnění na konstrukci nebo statické výpočty k upevnění kotvicího zařízení na nosnou konstrukci,

Instalační dokumentace - viz Příloha A ČSN EN 795:2013

- protokoly o kotvení,

- fotodokumentaci kotvení,

- revizní knihy,

- prohlášení o vlastnostech.

4) "Dobrý" dodavatel provede také zaškolení uživatelů systému

 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode