Chyby nejen v řešení ochrany proti pádu - seriál

Pravidelně jsme žádáni o stanovisko k návrhu nebo k již realizovaným opatřením určeným k ochraně proti pádu - kotvicím zařízením. Není žádnou výjimkou, že firmy které se deklarují jako odborné se dopouštějí závažných chyb. Protože nechceme tyto firmy poškozovat, budeme chybná řešení zveřejňovat bez uvedení autora/realizační firmy. Pokud se v nich autor pozná, budeme jen rádi.

 

Nedostatky v navrhování a skutečném provedení kotvicích zařízení dle ČSN EN 795

Úskalí návrhů kotvicvích zařízení vypracovaných instalační firmou a prodejcem kotvicího zařízení:

Při kontrolní a znalecké činnosti se setkávám často nejen se špatnými návrhy a řešeními kotvicího zařízení, které ohrožuje život a zdraví uživatelů, ale také s řešením, které zcela zbytečně zvyšuje náklady na provedení stavby. V jakých případech to zpravidla bývá? Tyto skutečnosti zjišťuji v těch...

Nesprávné vyhodnocení možné délky pádu

Na tuto střechu instalační firma "v rámci" úspor osadila pouze tři samostané kotvicí prvky. Střecha však vyžaduje pohyb po celé ploše střechy. Například při kontrole zařízení určeného k ochraně proti blesku. Pokud pracovník spadne v nejvzdálenějším místě práce - v rohu, bude přesah spojovacího...

Toto řešení nepamatuje na pohyb po kluzké ploše střechy, např. na možnost odstraňování nadměrného množství sněhu

Tato střecha je opatřená povlakovou krytinou z mPVC, je vyspádovaná od okapových žlabů, návrh i provedená imnstalce kotvicího zařízení vylučuje použití v době, kdy plocha střechy je kluzká. Tato střecha je ve vyšší nadmořsdké výšce a odstraňování nadměrného množství sněhu je z pohledu využítí...

Vysvětlit pracovníkům, jakou správnou délku spojovacího prostředku je prakticky nemožné. Snadno může dojít k chybě - viz instalační schéma v textu

Vysvětlit pracovníkům, jakou správnou délku spojovacího prostředku je prakticky nemožné. Snadno může dojít k chybě, navíc menší plochy jsou níže ležící střechy, výška pro bezpečné zachycení pádu je v těchto místech pouze 2,00 metru. Na plochách, kde je níže ležící střecha, měl být navržen systém...

Bezpečně nepřístupný kotvicí bod - kotvicí zařízení

Instalační firmy stále opakují stejnou chybu, kotvicí zařízení, které tvoří kotvicí bod instalují na místo, kam není bezpečný přístup:

Nevhodně řešený systém ochrany proti pádu - skutečné provedení

Na obrázku jsou uvedeny zásadní vady díla:

Poddajné kotvicí vedení je povoleno osadit se sklonem maximálně 15°

Sklon této střechy je 25 stupňů. Poddajné kotvicí vedení pracovníka nezachytí, ale karabina se bude posunovat po spádu až ke koncovému bodu. Tento návrh zpracovaal odborná firma. ° ° °  

Skutečné provedení kotvicího zařízení s mnoha vadami

Základní vady: Vyšší střecha - omezit vstup na atiku "pouhým" zákazem není v praxi možné. Pokub by šlo takový zákaz uskutečnist, "nebyla by ochrana proti pádu" nutná, stačil by zákaz. Nižší střecha - systém neumožnuje bezpečný přístup k zařízení určeného k ochraně proti pádu, opět - jak docílit...

1 | 2 >>