Informační pomůcky

Výkon technického dozoru stavebníka u staveb finnacovaných z veřejných rozpočtů:
 
 
Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi:
 
 
Výkon technického dozoru stavebníka_stanovisko MMR ČR:
 
 
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k dodržování ĆSN, které se změní v průběhu přípravy a výstavby:
 
 
 
Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování:
 
 
Práce ve výškách - Pravidla pro provádění údržby:
 

 

Metodický list pro stanovení lhůt periodických pracovně-lékařských prohlídek:

Metodický-list-pro-stanovení-lhůt-periodických-pracovnělékařských-prohlídek_ver3-1.pdf (418020)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:

nařízení EP a rady č. 305-2011.pdf (1119241)

 

Aktuální informace k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Aktuální informace k nařízení EP a Rady EU č. 305_2011.pdf (375827)

 

Desatero úrazů ve stavebvnictví

desatero_urazu_ve_stavebnictvi.pdf (151992)

 

Bezpečnost práce ve stavebnictví

bezpecnost-prace-ve-stavebnictvi_28_11_2011.pdf (1127792)

 

Příručka ke směrnici Rady č. 89/686/EHS - OOP

Příručka- OOP.pdf (2769785)

 

kniha_BOZP.pdf (22888197)

 

Technické normy a vaše podnikání - vydal ÚNMZ Praha

TN_Podnikani.pdf (8381233)

 

Postup pro provádění periodických prohlídek kotvicího zařízení

postup pro periodicke prohlidky.pdf (308700)

 

Uklouznutí a pád z výšky

uklouznuti a pády z výšky.pdf (997280)

 

Zajímavá pomůcka vydaná ve Slovenské republice:

kniha_BOZP.pdf (27082501)

 

Pomůcka firmy Singing rock:

SR_Techinfo_2013_CZ.pdf (2997219)

 

Koordinace BOZP:

2015_01KOBOZ.pdf (757,7 kB)

 

 

Příručka MPSV ČR pro oblast BOZP ve stevebnictví:

Publikace_BOZP_stavebnictvi.pdf (3809453)

 

 

Příručka směrnice Rady 86/686/EHS - OOP Horizontální doporučené postupy:

Příručka směrnice Rady 89_686_EHS-OOP_horizontální doporučené postupy.pdf (1153917)

 

Informace k:

- volně stojící žebříky

- pomocné lešení z volně stojících žebříků

- zajištění proti pádu

- zábradlí a boční ochrana

Žebříky a zábradlí.pdf (247,8 kB)

 

 Informace pro zadavatele staveb - převzato:

 Informace pro zadavatele staveb.pdf (188,3 kB)

 

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších předpisů - převzato:

povinnosti_zhotovitele.pdf (182,7 kB)

 

Dočasné stavební konstrukce, Požadavky na zábradlí - převzato:

zábladlí.pdf (546,5 kB)

dsk_zabradli.pdf (650,9 kB)

 

Stanovení potřebného volného prosoru pro případ pádu - převzato:

Bezpečná výška_Sk.pdf (144,7 kB)

 

Bezpečná práca na stavbe - určeno pro práce na Slovensku - převzato:

Bezpečná práca na stavbe.pdf (468,6 kB)

 

Bezpečnost při práci ve výšce a v okolí stavby - převzato se souhlasem autora ing. Kamila Bartáka, CSC. a redakce časopisu Realizace staveb:

BOZP ve výškách.pdf (358,3 kB)

 

Koordinátoři BOZP a plán BOZP - převzato:

Koordinátor a plán BOZP.pdf (212,6 kB)

 

Plán BOZP z pohledu inspektora OIP . autor. ing. Václav Kápl:

Plán BOZP - ing.Kápl.pdf (81,8 kB)

 

 Praktické provádění koordinace bezpečné práce na evropských a českých staveništích - zveřejněno se souhlasem autora:

Praktické provádění BOZP v ČR a Evropě.pdf (95,9 kB)

 

Prevence úrazů při práci ve výškách - převzato:

prace_ve_vyskach.pdf (831,2 kB)

 

Správná praxe při práci na žebříku - převzato:

zebriky.pdf (817,6 kB)

 

 Materiály Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

BOZP při údržbě - bezpečnost pracovníků.pdf (123,8 kB)

Bezpečnost při práci na střechách.pdf (530 kB)

Bezpečnost práce při údržbě v praxi.pdf (122,7 kB)

Údržba BOZP statistika.pdf (170,3 kB)

Evropa místo pro bezpečnější práci.pdf (909,8 kB)

Hodnocení rizika - úlohy a povinnosti.pdf (395,9 kB)

Rizika spojená a ruční manipulací s břemeny.pdf (147,1 kB)

Nástoj hodnocení rizik - klíč k ochraně zdraví na pracovišti.pdf (447,9 kB)

Nástoj hodnocení rizik.pdf (2,3 MB)

Bezpečnost práce ve stavebnictví.pdf (897,4 kB)

Uklouznutí a pád z výšky.pdf (822,1 kB)