Znalecká a projekční kancelář

Malý slovníček v oblasti ochrany proti pádu - na této stránce budeme zveřejňovat pojmy, které užíváme na našich webových stránkách

Malý slovníček v oblasti ochrany proti pádu

Místo kotvení

Místo kotvení, je místo, bod, kde lze upevnit spojovací postředek osobního ochranného prostředku proti pádu.

Kotvicí zařízení

Zařízení navržené, certifikované dle požadavků ČSN EN 795 Prostřdky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.

Kotvicí bod

Bod na kotvicím systému, který je určen pro připojení prostředku ochrany osob proti pádu.

Poddajné kotvicí vedení

Poddajné vedení mezi koncovými kotveními, ke kterému může být prostředek ochrany osob proti pádu připojen buď přímo spojkou, nebo pohyblivým kotvicím bodem.

Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu

Místo určené pro upevnění osobního ochranného  prostředku proti pádu - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pracovní vedení

Lanové vedení, které umožňuje uživateli dostat se na pracovní místo a z pracovního místa v podepření nebo zavěšení způsobem, že je zabráněno volnému pádu, nebo je volný pád zuachycen.

Bezpečnostní vedení

Lanové vedení, které zajišťuje bezpečné zachycení pádu v případě poškození pracovního vedení.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode