Znalecká a projekční kancelář

Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.1

     Při rozhodování o umístění zařízení určeného k ochraně proti pádu osob, je nezbytné postupovat dle tohoto schématu. Při nesprávném umístění kotvicích zařízení, nebo kotvicích bodů, hrozí riziko zranění vlivem střetu s překážkou.

     Na tuto skutečnost se často zapomíná, zejména při snaze snížit náklady na instalaci kotvicích zařízení, omezením rozsahu, nebo neosazením permanetního poddajného kotvicího vedení v podélné ose zabezpečované plochy, dochází ke snížení ochrany proti pádu. Obecně lze také říct, že při šířce plochy s rizikem pádu nad 8 000 mm je navržení jednoho středového kotvicího vedení nebo kotvicích bodů většinou chybné.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode