Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.1

Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.1

     Při rozhodování o umístění zařízení určeného k ochraně proti pádu osob, je nezbytné postupovat dle tohoto schématu. Při nesprávném umístění kotvicích zařízení, nebo kotvicích bodů, hrozí riziko zranění vlivem střetu s překážkou.

     Na tuto skutečnost se často zapomíná, zejména při snaze snížit náklady na instalaci kotvicích zařízení, omezením rozsahu, nebo neosazením permanetního poddajného kotvicího vedení v podélné ose zabezpečované plochy, dochází ke snížení ochrany proti pádu. Obecně lze také říct, že při šířce plochy s rizikem pádu nad 8 000 mm je navržení jednoho středového kotvicího vedení nebo kotvicích bodů většinou chybné.