Související předpisy  v České republice

Stanovisko Ministerstva pro Místní rozvoj ČR ke změnám normy v průběhu přípravy a realizace stavby:

Dodržování požadavků ČSN_MMR ČR (1).pdf (560671)

 

nařízení EP a rady č. 305-2011.pdf (1,1 MB)

 

nařízení EP 305_2011 - harmonizace uvádění výrobků na trh_základní požadavky na stavby.pdf (1105300)

 

doporučení ES 2006_ochrana před pádem.pdf (1095383)

 

směrnice 68_užitečné informace.pdf (58,1 kB)

 

směrnice 89_686.pdf (227222)

 

183_2006_Sb Stavební zákon.txt (305,4 kB)

 

499_2006_Sb o dokumentaci staveb.txt (92,8 kB)

 

268_2009Sb.pdf (213,2 kB) o technických náležitostech staveb, novela_499_2006_Sb.pdf (3856195)

 

Seznam norem se vztahem k vyhl. č. 268_2009 Sb o technických požadavcích na stavby.pdf (230,8 kB)  ( tento seznam vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR )

 

narizeni_c._10_2016 hl. m. Prahy, Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.pdf (22980860)

 

309_2006_Sb, zákon, kterým se upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně právních vztazích.txt (43,1 kB)

 

362_2005_Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky.txt (31,6 kB)

 

591_2006_Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.txt (103,6 kB)

 

495_2001_Sb rozsah a bližší podmínky pro, poskytování OOP,.....txt (20,7 kB)

 

146_2008_Sb o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních stacveb.txt (193,6 kB)

 

21_2003_Sb nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranní prostředky.txt (59,8 kB)

 

Směrnice rady 92_57_EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích.pdf (502,8 kB)

 

zák.č.102_2001_Sb o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.txt (27,9 kB)

 

251_2005 o inspekci práce.txt (87392)

 

EN 1496 Záchranná zdvihací zařízení - náhled.doc (58 kB)

 

EN 341 osobní ochranné prostředky proti pádu-slaňovací zařízení-náhled.doc (57 kB)

 

EN 353-1 pohyblivé zachycovače pádu - náhled.doc (61,5 kB)

 

EN 353-2 pohyblivé zachycovače pádu - náhled.doc (63,5 kB)

 

EN 354 osobní ochranné prostředky proti pádu-spojovací prostředky-náhled.doc (56,5 kB)

 

EN 355 osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky - tlumiče pádu-náhled.doc (59 kB)

 

EN 358 osobní ochranné prostředky pro polohování - tlumiče pádu-náhled.doc (33,5 kB)

 

EN 361 osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky -zachycovací postroje-náhled.doc (58 kB)

 

EN 362 osobní ochranné prostředky proti pádu-spojky-náhled.doc (55,5 kB)

 

EN 363 Systémy ochrany osob prot pádu-náhled.doc (59 kB)

 

EN 516 - NÁHLED.doc (59 kB) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny
a stupně

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.pdf (34026)

 

ČSN EN 14963 (747717) Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody..pdf (84542) 

 

EN 517 - NÁHLED.doc (44,5 kB) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

 

ČSN P CEN/TS 16415 Osobní ochranné prostředky proti pádu - Kotvící zařízení - Doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou současně

 

ČSN EN 795 (832628) - Náhled normy.htm (25128)  Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení (tato norma platí jen pro kotvící zařízení určená pro jednoho uživatale

 

EN 1263-1 Záchytné sítě - Bezpečnostní požadavky.doc (30 kB)

 

EN 1263-2 Záchytné sítě část.2 Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.doc (45 kB)

 

ČSN EN 1090-3 ( ČSN 732601 ) provádění ocelových a hliníkových konstrukcí.pdf (101 kB)

 

ČSN EN 62305 ochrana před bleskem.doc (23,5 kB)

 

ČSN EN 1808 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny.doc (91,5 kB)