Znalecká a projekční kancelář

Ceník služeb

Vážení obchodní partneři, vzhledem k velkém množství požadavků jsme nuceni se věnovat výhradně řešením v případech, kdy projektant, uživatel stavby potřebuje odbornou konzultaci i vypracování návrhu opatření k ochraně proti pádu pro navrhované a existující objekty a zařízení.

Ceník některých našich prací:

a) Zpracování provozního řádu střechy ve smyslu požadavků ČSN EN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení:

Cena dohodou.

b) Návrh systému ochrany proti pádu pro stávající stavby a zařízení (také jeřábové dráhy, přístupy ke strojům a strojním zařízením, apod):

- cena dohodou, zpravidla 2750,- Kč bez DPH

Dokumentace (pro výběr zhotovitel) obsahuje:

- výkresovou část (soupisky a rozpisky jsou vždy česko-anglické),

- soupis prací a dodávek,

- průvodní zprávu.

Vše zasíláme elektronicky v pdf, jako doklad o naší práci a v CAD, exell a word. Podle dohody i v tíštěné formě.

V přídadě, že požadujete vlastní rozpisku, je nutné rozpisku zaslat.

V případě, že požadujete použít vaší vlastní rozpisku/titulku, ji zašlete.

 

Slovenská verze: včetně průvodní zprávy i soupisu prací  dodávek: 2750,-Kč + 550,-Kč

Anglická verze včetně průvodní zprávy i soupisu prací  dodávek: 2750,-Kč + 750,-Kč

Německá verze: včetně průvodní zprávy i soupisu prací  dodávek 2750,-Kč + 750,-Kč

Ceny jsou stanoveny za jeden samostatný objekt.

Ceny jsou stanoveny za jeden samostatný objekt.

Součástí není konzultace u projektanta, na stavbě, případný autorský dozor nebo zaměřování skutečností.

Návrh vychází z podkladů, které jste nám zaslali.

Naše firma se nevěnuje dodávkám a instalacím zařízení určených k ochraně proti pádu. Při zpracování návrhu musíme vycházet z typu nosné konstrukce, skladby střešního pláště, výrobků na trhu a jejich vlastností a dalších skutečností. Řešení umožňuje vždy výběr z několika zhotovitelů.

Dokumentaci lze vypracovat i dle požadavků zákona o veřejné soutěži.

 

d) Periodické prohlídky kotvicích zařízení - cena dohodou.

 

e) Bezplatné poradenství.

 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode