Ceník služeb

Vážení obchodní partneři, vzhledem k velkém množství požadavků jsme nuceni se věnovat výhradně řešením v případech, kdy projektant, uživatel stavby potřebuje odbornou konzultaci i vypracování návrhu opatření k ochraně proti pádu pro navrhované a existující objekty a zařízení.

Ceník některých našich prací:

a) Zpracování provozního řádu střechy ve smyslu požadavků ČSN EN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení:

Cena dohodou.

b) Návrh systému ochrany proti pádu pro stávající stavby a zařízení (také jeřábové dráhy, přístupy ke strojům a strojním zařízením, apod):

- cena dohodou, zpravidla 2950,- Kč bez DPH

Dokumentace (pro výběr zhotovitel) obsahuje:

- výkresovou část (soupisky a rozpisky jsou vždy česko-anglické),

- soupis prací a dodávek,

- průvodní zprávu.

Vše zasíláme elektronicky v pdf, jako doklad o naší práci a v CAD, exell a word. Podle dohody i v tíštěné formě.

V přídadě, že požadujete vlastní rozpisku, je nutné rozpisku zaslat.

V případě, že požadujete použít vaší vlastní rozpisku/titulku, ji zašlete.

 

Slovenská verze: včetně průvodní zprávy i soupisu prací  dodávek: 2950,-Kč + 550,-Kč

Anglická verze včetně průvodní zprávy i soupisu prací  dodávek: 2950,-Kč + 750,-Kč

Německá verze: včetně průvodní zprávy i soupisu prací  dodávek 2950,-Kč + 750,-Kč

Ceny jsou stanoveny za jeden samostatný objekt.

U více objektů poptávaných současně se sjednává individuální cena.

Ceny jsou stanoveny za jeden samostatný objekt.

Součástí není konzultace u projektanta, na stavbě, případný autorský dozor nebo zaměřování skutečností.

 

Naše firma se nevěnuje dodávkám a instalacím zařízení určených k ochraně proti pádu. To umožňuje navrhnout řešení, které je uživatelsky i finančně výhodné pro investora. Nejsem tak nuceni navrhovat jednoho konkrétního výrobce.

Dokumentaci zpracováme dle požadavků zákona o veřejné soutěži.

 

d) Periodické prohlídky kotvicích zařízení - cena dohodou.

 

e) Bezplatné poradenství.