Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu - var.2

Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu  - var.2

     V případě, že musíme umístit kotvící body nebo poddajné kotvicí vedení méně než cca 2,5 m od nezabezpečené hrany proti pádu, je nutné provést výpočet dle přiloženého schématu.

     Potřebná výška pro bezpečné zachycení pádu, se v tomto případě prolužuje o délku spojovacího prostředkuz. Tato varianta vyžaduje větší pozornost při stanovení spojovacích prostředků pro  předpokládané činnosti na ploše s rizikem pádu.