Znalecká a projekční kancelář

Možná řešení místa výstupu pevných kovových žebříků

V roce 2014 byla vydána nová norma ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Tato norma již řeší kolektivní i individální opatření pro zabezpečení místa výstupu ze žebříku k ochraně proti pádu.

Některé novinky z pohledu BOZP:

- ochranný koš, bezpečnostní koš: ochranná konstrukce z třmenů a pedélných prutů sloužící k omezení rizika pádu ze žebříku a umožňující odpočinek lezoucí osoby,

- nově definuje pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení, zachycovač pádu,

- štěříny by na výstupu měly být opatřeny snadno uchopitelným madlem,

- hrana výstupní úrovně s nebezpečním pádu se opatří ochranným zábradlím, záchytným systémem dostupným z přístupové plošiny a nezávislým na ostatních systémech (obr. 15a normy) umístěným po obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1500 mm,

- přístupová plošina, opatřená po obou stranách ochranným zábradlím, se prodlouží do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany (obr. 15b normy),

- nášlapná plochy příčlí nebo stupadel má mít protiskluzný povrh.

 

Ukázka z jedné české střechy:

 

Žebřík doplnění dle požadavků ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby, na toto řešení bude navazovat zábradlí, proto je žebřík již osazen brankou:

 

 

Jedna z možností jak upravit výstup po žebříku - toto řešení je požadováno, pokud ochrana proti pádu navazuje na zábradlí

 

Upozornění na místo určené k přistavení přenosného žebříku

Úprava přístupu na schodiště umístěné v rohu střechy (první schod je cca 1600 mm od volné hrany):

Úprava místa výstupu osazením madel:

Zde je ukázka několika možných řešení místa výstupu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovník po opuštění schodiště je stále na ploše s rizikem pádu a tak musí použít kotvicí bod a použít OOPP:

 

 

 

Ohrana před pádem místa výstupu ze žebříku dle ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebřík pro stavby:

 

 

 

 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode