Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.1

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.1

POZOR - tento způsob řešení nelze použít pro navrhování systémů ochrany proti pádu pro údržbu, kde je již dokončený plášť stavby!!!

POZOR - tento způsob je možný výhradně, je-li dostatečná volná výška pro bezpečné zachycení pádu !!!

 

 Výpočet potřebné výšky pro zachycení pádu:

cca   1,5 m délka volného části spojovacího prostředku přesahující hranu plochy (měřeno v místě nejkratší vzdálenosti ke hraně plochy)

cca   1,5 m délka rozvinutého tlumiče

cca   1,8 m - výška osoby

cca   1,0 m bezpečnostní pojistka

Celkem:  5,8 m

 

Tento příklad jasně ukazuje, jak "zrádná" může být větší délka volného lana. Navíc, nápor na organizmus při tomto pádu, je poměrně značný.