Bezpečnostní střešní háky pro upevnění spojovacího prostředku OOPP - dle EN 517 - typ B

Bezpečnostní střešní háky pro upevnění spojovacího prostředku OOPP - dle EN 517 - typ B

Tyto bezpečnostní střešní háky splňují požadavek na povolené zatížení při pádu ve všech směrech.  jejich řešení umožňuje použití i u valbových střech, sedlových střech i v blízkosti hřebene, kde se pracovník pohybuje i na protilehlé straně apod.

Povolené zatížení dle EN 517:

- pro jednu osobu 10 kN

- pro 2 osoby 11 kN