Poskytované služby - zejména:

V bezpečnosti práce ve stavebnictví:

- provádění výchozích a periodických prohlídek kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu,

- vyhotovení znaleckého posudku v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví,

- vypracování projektové dokumentace zařízení určených k ochraně proti pádu (česko, slovensko, anglicko, německá verze) - viz ČSN EN 795,

- vypracování provozního řádu střechy,

- zpracování konkrétních opatření k ochraně proti pádu, kotvicích zařízení, systémů lanového přístupu, kotvicích zařízení pro údržbu fasády a pod.,

- návrh umístění bezpečnostních střešních háků - viz ČSN EN 517,

- autorský dozor při instalaci kotvicích prvků a zařízení určených k ochraně proti pádu,

- školení instalačních firem k získání oprávnění pro instalaci kotvicích prvků a zařízení,

- školení pro práce ve výškách,

- školení v oblasti ochrany proti pádu,

- pravidelné prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu - viz ČSN EN 365,

- poradenství a konzultace z oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.