Prezentace

Aktuálnost zde zveřejněných prezentací je vždy k datu, kdy byly zpracovány.

 

Upozornění: tyto dokument/prezentce jsou duševním vlastictvím firmy Mojmír Klas, s.r.o. Bez jejího souhlasu není další rozšiřování povolené.

Zde budeme formou prezentace zveřejňovat naše přednášky

Webinář září 2022

Prezentace_Seminář_obecné.pdf (4196397)

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby je jedním ze základních požadavků na stavby

Bezpečnost při užívání - základní požadavek na stavby.pdf (6853705) Viz Příloha Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a vyhláška č. 268/2009 Sb. o požadavcích na stavby

Prezentace Mezinárodní seminář Kladno

Prezentace_Povinnosti projektanta a zhotovitele_2019.pdf (1852924)

Školení projektantů 26. 11 .2018

Prezentace_školení_26_11_2018.pdf (3309082)

Prezentace ZUBOZ prosinec 2017

Prezentace_ZUBOZ 07_12_2017.pdf (3188452)

Seminář ČKAIT září 2017

Prezentace_Seminář_ČKAIT_05_09_2017.pdf (4283669)

Mezinárodní seminář Kladno 2016- viz pozvánky na úvodní stránce

Prezentace_Seminář_Kladno_únor_2016.pdf (5523520)

Prezentace Společná VIZE 2016

Prezentace_VIZE_2016.pdf (3853069) Připraveno pro jednání Společné VIZE Brno – 2016

1 | 2 >>