Informace o nás

Zajištujeme:

Zpracování znaleckých posudků v oblastposuzování bezpečnosti práce

Navrhování a projekce zařízení určených k ochraně proti pádu

Výcjhozí i periodické prohlídky (revize) kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu

Poradenskou a konzultační činnost

Školení prácí ve výšce

Vypracováváme audity v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (posouzení projektové dokumentace, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, plánů BOZP v přípravné fázi i v době realizace stavby, posouzení organizace výstavby s ohledem na dodržování požadavků BOZP a další.

 

Společnost působí v řadě států EU

 

Motto: Pořádek stojí peníze, nepořádek daleko víc.  Pro bezpečnost práce to platí dvojnásob.