Co lze vidět na střechách

Umístění provozního žebříku v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí

Setkat se s tím, že provozní žebřík je umístěn tak, že výstupní úroveň je v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí je možné na mnoha budovách. Na obrázku je jeden z těchto případů. Již jsem zde o této vadě psal. Proč opět? No, pokud se podíváte na obrázek podrobněji zjistíte,...

Koncové upevnění poddajného kotvicího vedení.

  Minulý týden, jsem byl na střeše bytového domu dokončeného v roce 2018. Na střeše je umístěno kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení. Kotvicí zařízení bylo osazeno permanentním poddajným kotvicím vedením, které je zakončeno napínacím...

Nevhodné řešení přechodu přes světlík

Tento světlík je krytý polykarbonátovými deskami a není tedy chráněný proti propadnutí. Přechod přes světlík s jednostranným zábradlím nebrání možnému pádu do světlíku.

Zbytečné vystavení pracovníka riziku pádu z výšky - do otvoru nechráněného proti propadnutí

Návrh řešení, které měl projektant zvolit: - žebřík umístit do středu mezi pásové světlíky, - pochozí pásy navrhnout/položit mimo plochu, kde pracovníkovi hrozí riziko pádu do otvoru nechráněného proti propadnutí.  

Řetízek na zkorodovaném očku má chránit proti pádu - více obrázků po otevření této zprávy

Tento řetízek - viz přiložené fotografie nahrazuje samozaviratelnou branku, kterou požaduje ČS 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Žebřík totiž navazuje na celoplošné zábradlí. Za pozornost stojí zkorodované očko, které spolu s řetízkem má zabránit pádu z výšky.

Nedostatečná mezera za příčlí je téměř pravidlem

Nedostatečná mezera za příčlí je téměř pravidlem. Nebezpečí uklouznutí nohy je velmi vysoké, přesto tato nevhodná a normě odporující řešení se vbyskytují velmi často. Zde je jeden z dalších případů:

Většina "návštěv" na střeše přinese "úlovky".

 Zde je jedna z lidových tvořivostí. Není nezajímavé, že toto řešení bylo v projektu, že zhotovitel to tak provedl a že stavební úřad zkolaudoval. Zajímavé, snad, je i to, že daná firma má na oblast BOZP smluvní externí firmu. Nikoho z nich nenapadlo, že mezerou mezi atikou a zábradlím lze...

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby: - porušení čl. 5.1.17, není řádně zabezpečeno místo výstupu; - porušení čl. 5.1.4, není dostatečný odstup od nesouvislé překážky a příčlí; - porušení čl. 5.14, není dostatečný odstup mezi příčlí a...

Nově rekonstruovaná střecha

Tato střecha byla v roce 2017 rekonstruována. Přesto nebyla provedena tak, aby byl splněn základní požadavek na stavby - bezpečnost a přístupnost při užívání. Hlavní vady jsou uvedeny popiskem ve snímku. Ne vždy si firma, která provádí rekonstrukci střechy, uvědomuje, že i pro situaci, kdy není...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>