Co lze vidět na střechách

Umístění provozního žebříku v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí

Setkat se s tím, že provozní žebřík je umístěn tak, že výstupní úroveň je v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí je možné na mnoha budovách. Na obrázku je jeden z těchto případů. Již jsem zde o této vadě psal. Proč opět? No, pokud se podíváte na obrázek podrobněji zjistíte,...

Koncové upevnění poddajného kotvicího vedení.

  Minulý týden, jsem byl na střeše bytového domu dokončeného v roce 2018. Na střeše je umístěno kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení. Kotvicí zařízení bylo osazeno permanentním poddajným kotvicím vedením, které je zakončeno napínacím...

Nevhodné řešení přechodu přes světlík

Tento světlík je krytý polykarbonátovými deskami a není tedy chráněný proti propadnutí. Přechod přes světlík s jednostranným zábradlím nebrání možnému pádu do světlíku.

Zbytečné vystavení pracovníka riziku pádu z výšky - do otvoru nechráněného proti propadnutí

Návrh řešení, které měl projektant zvolit: - žebřík umístit do středu mezi pásové světlíky, - pochozí pásy navrhnout/položit mimo plochu, kde pracovníkovi hrozí riziko pádu do otvoru nechráněného proti propadnutí.  

Řetízek na zkorodovaném očku má chránit proti pádu - více obrázků po otevření této zprávy

Tento řetízek - viz přiložené fotografie nahrazuje samozaviratelnou branku, kterou požaduje ČS 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Žebřík totiž navazuje na celoplošné zábradlí. Za pozornost stojí zkorodované očko, které spolu s řetízkem má zabránit pádu z výšky.

Nedostatečná mezera za příčlí je téměř pravidlem

Nedostatečná mezera za příčlí je téměř pravidlem. Nebezpečí uklouznutí nohy je velmi vysoké, přesto tato nevhodná a normě odporující řešení se vbyskytují velmi často. Zde je jeden z dalších případů:

Většina "návštěv" na střeše přinese "úlovky".

 Zde je jedna z lidových tvořivostí. Není nezajímavé, že toto řešení bylo v projektu, že zhotovitel to tak provedl a že stavební úřad zkolaudoval. Zajímavé, snad, je i to, že daná firma má na oblast BOZP smluvní externí firmu. Nikoho z nich nenapadlo, že mezerou mezi atikou a zábradlím lze...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>