Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.2

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.2

POZOR - tento způsob řešení nelze použít pro navrhování systémů ochrany proti pádu pro údržbu, kde je již dokončený plášť stavby !!!

POZOR - tento způsob je možný výhradně, je-li dostatečná volná výška pro bezpečné zachycení pádu !!!

 

 Výpočet volné hloubku - vlevo:                                                            Výpočet volné hloubky - vpravo:

cca   2,0 m délka volného konce spojovacího prostředku                           cca 5,3 m    délka volného konce spojovacího prostředku 

cca   1,5 m délka rozvinutého textilního tlumiče                                       cca 1,5 m    délka rozvinutého textilního tlumiče

cca   1,8 m   výška osoby                                                                       cca 1,8 m    výška osoby

cca   1,0 m bezpečnostní pojistka                                                           cca 1,0 m bezpečnostní pojistka

Celkem:  cca 6,3 m                                                                                 Celkem: cca 9,6 m

 

Tento příklad jasně ukazuje, jak "zrádná" může být větší délka volného lkonce spojovacího prostředku přesahující hranu nezabezpečenou proti pádu. Navíc, síla působící na tělo při tomto pádu, výrazně překročí povolenou mez.