Znalecká a projekční kancelář

Určení potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu - příklad č.2

POZOR - tento způsob řešení nelze použít pro navrhování systémů ochrany proti pádu pro údržbu, kde je již dokončený plášť stavby !!!

POZOR - tento způsob je možný výhradně, je-li dostatečná volná výška pro bezpečné zachycení pádu !!!

 

 Výpočet volné hloubku - vlevo:                                                            Výpočet volné hloubky - vpravo:

cca   2,0 m délka volného konce spojovacího prostředku                           cca 5,3 m    délka volného konce spojovacího prostředku 

cca   1,5 m délka rozvinutého textilního tlumiče                                       cca 1,5 m    délka rozvinutého textilního tlumiče

cca   1,8 m   výška osoby                                                                       cca 1,8 m    výška osoby

cca   1,0 m bezpečnostní pojistka                                                           cca 1,0 m bezpečnostní pojistka

Celkem:  cca 6,3 m                                                                                 Celkem: cca 9,6 m

 

Tento příklad jasně ukazuje, jak "zrádná" může být větší délka volného lkonce spojovacího prostředku přesahující hranu nezabezpečenou proti pádu. Navíc, síla působící na tělo při tomto pádu, výrazně překročí povolenou mez.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode