Bezpečnostní vedení

Bezpečnostní vedení

Lanové vedení, které zajišťuje bezpečné zachycení pádu v případě poškození pracovního vedení.