Místo kotvení

Místo kotvení

Místo kotvení, je místo, bod, kde lze upevnit spojovací postředek osobního ochranného prostředku proti pádu.