Pracovní vedení

Pracovní vedení

Lanové vedení, které umožňuje uživateli dostat se na pracovní místo a z pracovního místa v podepření nebo zavěšení způsobem, že je zabráněno volnému pádu, nebo je volný pád zuachycen.