Poddajné kotvicí vedení

Poddajné kotvicí vedení

Poddajné vedení mezi koncovými kotveními, ke kterému může být prostředek ochrany osob proti pádu připojen buď přímo spojkou, nebo pohyblivým kotvicím bodem.