Skutečné provedení kotvicího zařízení s mnoha vadami

Skutečné provedení kotvicího zařízení s mnoha vadami

Základní vady:

Vyšší střecha - omezit vstup na atiku "pouhým" zákazem není v praxi možné. Pokub by šlo takový zákaz uskutečnist, "nebyla by ochrana proti pádu" nutná, stačil by zákaz.

Nižší střecha - systém neumožnuje bezpečný přístup k zařízení určeného k ochraně proti pádu, opět - jak docílit zákaz vstupu, když to délka spojovacího prostředku umožňuje, instalační firma neví (viz její text), jaké prostředky ochrany proti osob bude nutné používat, provádět údržbu vyšší střechy z níže ležící střechy ze žebříku není technicky možné (značný výškový rozdíl, nemožnost bezpečného položení žebříku, potřeba udržovat větší plochu vyšší střechy než je dosah ruky. Délky spojovacích prostředků umožňují pád na níže ležící střechu.

Vad je však mnohem víc a přesto byla vydána instalační dokumentace a zařízení schváleno k užívání.