Znalecká a projekční kancelář

Úskalí návrhů kotvicvích zařízení vypracovaných instalační firmou a prodejcem kotvicího zařízení:


Při kontrolní a znalecké činnosti se setkávám často nejen se špatnými návrhy a řešeními kotvicího zařízení, které ohrožuje život a zdraví uživatelů, ale také s řešením, které zcela zbytečně zvyšuje náklady na provedení stavby. V jakých případech to zpravidla bývá? Tyto skutečnosti zjišťuji v těch případech, kdy si projektant nebo zhotovitel nechal vypracovat návrh kotvicího zařízení od instalační firmy. V současné době řada instalačních firem nabízí vypracování takového návrhu zdarma. Výsledek je však podřízení zájmu instalační firmy, který bývái dosáhnout při instalaci maximální zisk a to i za cenu zbytečného zvýšení počtu kotvicích prvků. Zde uvádím jeden z mnoha případů, kdy instalační firma navrhla a instalovala kotvicí zařízení.
Řešení prodejcem - instalační firmou kotvicího zařízení je návrh 11 kotvicích prvků se 4 různými délkami spojovacího prostředku.
Náš návrh umožňuje instalovat 7 kotvicích prvků a pouze dvě různé délky spojovacích prostředků a tím i snížení rizika použití nesprávné délky spojovacího prostředku.
Takto navrhla a provedla instalační firma kotvicí zařízení na ploché střeše - obrázek č.1 a na obrázku č. 2 je naše řešení. Poznámka: rozdíl mezi výškou nižší a vyšší střechy je 800 mm, kružnice znázorňují délky spojovacích prostředků.

Taktro navrhla a provedla kotvicí zařízení instalační firma:

 

Zde je naše řešení:

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode