Úskalí návrhů kotvicvích zařízení vypracovaných instalační firmou a prodejcem kotvicího zařízení:

Úskalí návrhů kotvicvích zařízení vypracovaných instalační firmou a prodejcem kotvicího zařízení:


Při kontrolní a znalecké činnosti se setkávám často nejen se špatnými návrhy a řešeními kotvicího zařízení, které ohrožuje život a zdraví uživatelů, ale také s řešením, které zcela zbytečně zvyšuje náklady na provedení stavby. V jakých případech to zpravidla bývá? Tyto skutečnosti zjišťuji v těch případech, kdy si projektant nebo zhotovitel nechal vypracovat návrh kotvicího zařízení od instalační firmy. V současné době řada instalačních firem nabízí vypracování takového návrhu zdarma. Výsledek je však podřízení zájmu instalační firmy, který bývái dosáhnout při instalaci maximální zisk a to i za cenu zbytečného zvýšení počtu kotvicích prvků. Zde uvádím jeden z mnoha případů, kdy instalační firma navrhla a instalovala kotvicí zařízení.
Řešení prodejcem - instalační firmou kotvicího zařízení je návrh 11 kotvicích prvků se 4 různými délkami spojovacího prostředku.
Náš návrh umožňuje instalovat 7 kotvicích prvků a pouze dvě různé délky spojovacích prostředků a tím i snížení rizika použití nesprávné délky spojovacího prostředku.
Takto navrhla a provedla instalační firma kotvicí zařízení na ploché střeše - obrázek č.1 a na obrázku č. 2 je naše řešení. Poznámka: rozdíl mezi výškou nižší a vyšší střechy je 800 mm, kružnice znázorňují délky spojovacích prostředků.

Taktro navrhla a provedla kotvicí zařízení instalační firma:

 

Zde je naše řešení: