Vysvětlit pracovníkům, jakou správnou délku spojovacího prostředku je prakticky nemožné. Snadno může dojít k chybě - viz instalační schéma v textu

Vysvětlit pracovníkům, jakou správnou délku spojovacího prostředku je prakticky nemožné. Snadno může dojít k chybě - viz instalační schéma v textu

Vysvětlit pracovníkům, jakou správnou délku spojovacího prostředku je prakticky nemožné. Snadno může dojít k chybě, navíc menší plochy jsou níže ležící střechy, výška pro bezpečné zachycení pádu je v těchto místech pouze 2,00 metru. Na plochách, kde je níže ležící střecha, měl být navržen systém zadržení pádu, protože není zde dostatečná výška pro bezpečné zachycení pádu.

instalační schéma.pdf (495880)