Toto řešení nepamatuje na pohyb po kluzké ploše střechy, např. na možnost odstraňování nadměrného množství sněhu

Toto řešení nepamatuje na pohyb po kluzké ploše střechy, např. na možnost odstraňování nadměrného množství sněhu

Tato střecha je opatřená povlakovou krytinou z mPVC, je vyspádovaná od okapových žlabů, návrh i provedená imnstalce kotvicího zařízení vylučuje použití v době, kdy plocha střechy je kluzká. Tato střecha je ve vyšší nadmořsdké výšce a odstraňování nadměrného množství sněhu je z pohledu využítí kotvicího zařízení nemožné. Jednotlivé kotvicí body vyžadují propojení přenosným poddajným kotvicím vedením. Jednotlivé kotvicí body jsou 2 000 mm od volné hrany. Rovněž není vyřešeno, jak se chránit za použití OOPP v celé ploše střechy.