K odstranění zbytečného rizika pádu, postačilo posunout místo vstupu na plošinu

K odstranění zbytečného rizika pádu, postačilo posunout místo vstupu na plošinu