Umístění provozního žebříku v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí

Umístění provozního žebříku v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí

Setkat se s tím, že provozní žebřík je umístěn tak, že výstupní úroveň je v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí je možné na mnoha budovách. Na obrázku je jeden z těchto případů. Již jsem zde o této vadě psal. Proč opět? No, pokud se podíváte na obrázek podrobněji zjistíte, že autor tohoto řešení si zřejmě byl vědom, že pracovníkovi, který bude od žebříku odcházet, nebo k němu přistupovat, bude hrozit riziko pádu z výšky. Umístil na střechu kotvicí zařízení. Když vynechám to, že je obtížné při vystupování ze žebříku se u kotvícího zařízení jistit, jde obecně o zbytečně komplikované řešení. Posunutí žebříku mimo otvor nechráněný proti propadnutí – světlík, je řešení, které nevyžaduje zvýšení nákladů na stavbu a odstraňuje možné riziko pádu z výšky do otvoru nechráněného proti propadnutí. Na střeše je dostatek místa, kde toto riziko nehrozí, opět postačilo posunutí žebříku na jiný modul konstrukce haly.

Toto umístění provozního žebříku vedlo i k dalšímu vzniku rizika pádu z výšky. Pochozí pás je umístěn u světlíku. Pochozí pás tak nasměřuje pracovníka na místo, kde je zvýšené riziko.

Poznámky: I zde není světlík opatřen záchytnou mříží nebo opatřený sítí k ochraně proti propadnutí dle ČSN EN 1263-1 (738114) Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Záměrně se také nevyjadřuji o řešení místa výstupu ze žebříku dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Chyby v řešení místa výstupu včetně fotografií ponechám na další příspěvky.