Znalecká a projekční kancelář

Umístění provozního žebříku v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí

Setkat se s tím, že provozní žebřík je umístěn tak, že výstupní úroveň je v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí je možné na mnoha budovách. Na obrázku je jeden z těchto případů. Již jsem zde o této vadě psal. Proč opět? No, pokud se podíváte na obrázek podrobněji zjistíte, že autor tohoto řešení si zřejmě byl vědom, že pracovníkovi, který bude od žebříku odcházet, nebo k němu přistupovat, bude hrozit riziko pádu z výšky. Umístil na střechu kotvicí zařízení. Když vynechám to, že je obtížné při vystupování ze žebříku se u kotvícího zařízení jistit, jde obecně o zbytečně komplikované řešení. Posunutí žebříku mimo otvor nechráněný proti propadnutí – světlík, je řešení, které nevyžaduje zvýšení nákladů na stavbu a odstraňuje možné riziko pádu z výšky do otvoru nechráněného proti propadnutí. Na střeše je dostatek místa, kde toto riziko nehrozí, opět postačilo posunutí žebříku na jiný modul konstrukce haly.

Toto umístění provozního žebříku vedlo i k dalšímu vzniku rizika pádu z výšky. Pochozí pás je umístěn u světlíku. Pochozí pás tak nasměřuje pracovníka na místo, kde je zvýšené riziko.

Poznámky: I zde není světlík opatřen záchytnou mříží nebo opatřený sítí k ochraně proti propadnutí dle ČSN EN 1263-1 (738114) Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Záměrně se také nevyjadřuji o řešení místa výstupu ze žebříku dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Chyby v řešení místa výstupu včetně fotografií ponechám na další příspěvky.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode