Zbytečné vystavení pracovníka riziku pádu z výšky - do otvoru nechráněného proti propadnutí

Zbytečné vystavení pracovníka riziku pádu z výšky - do otvoru nechráněného proti propadnutí

Návrh řešení, které měl projektant zvolit:

- žebřík umístit do středu mezi pásové světlíky,

- pochozí pásy navrhnout/položit mimo plochu, kde pracovníkovi hrozí riziko pádu do otvoru nechráněného proti propadnutí.