Reakce na dotazy při školeních

Stavební zákon, udržovací práce, projektant a koordinátor BOZP

07.08.2010 11:51
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. se zmiňuje o udržovacích pracích zejména v § 3 odst. 3, kde je uvedeno:  (3)  Staveništěm  se  rozumí  místo,  na  kterém se provádí stavba nebo    udržovací   práce;   zahrnuje  stavební ...