Archiv článků

Paradox Kréťana či Epimenidův paradox

15.04.2018 19:01
Vím, do tohoto sloupečku paradox Kréťana či Epimenidův paradox neúplně patří. Ale je to jistě zajímavý paradox: Mějme např. větu „Tato věta je nepravdivá.“ Jistě je tato věta buďto pravdivá, nebo nepravdivá (protože je to nějaké smysluplné tvrzení). Pokud je tato věta pravdivá, znamená to, že je...

Principiis obsta, sero medicina paratur.

02.04.2018 18:22
Odporuj v začátcích, pozdě je léčit důsledky.

Pacta sunt servanda. – Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

02.04.2018 18:21
Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

Optimus orator est, qui paucis verbis plurima dicit.

02.04.2018 18:21
Nejlepší řečník je ten, který málo slovy hodně řekne.

Nulla salus bello.

02.04.2018 18:19
Ve válce není spása.

Multi multa, nemo omnia novit.

02.04.2018 18:18
Mnozí ví mnoho, ale nikdo neví vše.

In vino veritas, in aqua sanitas.

02.04.2018 18:16
Ve víně (je) pravda, ve vodě (je) zdraví.

Honores mutant mores.

02.04.2018 18:15
Hodnosti mění mravy.

Homo doctus in se semper divitias habet.

26.01.2018 10:12
Člověk vzdělaný má bohatství v sobě.

Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris.

26.01.2018 10:11
Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. (Ovidius, Tristia I.9.5)
Záznamy: 1 - 10 ze 82
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>