Pacta sunt servanda. – Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

02.04.2018 18:21

Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.