Multi multa, nemo omnia novit.

02.04.2018 18:18

Mnozí ví mnoho, ale nikdo neví vše.