Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby je jedním ze základních požadavků na stavby

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby je jedním ze základních požadavků na stavby

Bezpečnost při užívání - základní požadavek na stavby.pdf (6853705)

Viz Příloha Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a vyhláška č. 268/2009 Sb. o požadavcích na stavby