Sir Peter Ustinov

Zvuk smíchu se mi vždy zdál být tou nejcivilizovanější hudbou na světě.