Zrádnost situace, kdy jedna a táž firma vypracuje návrh/projekt kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu, následně zařízení instaluje a pak provádí periodické prohlídky.

Zrádnost situace, kdy jedna a táž firma vypracuje návrh/projekt kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu, následně zařízení instaluje a pak provádí periodické prohlídky.

 

Na tomto spojovacím krčku ušetřila instalační firma jeden kotvicí bod – rohový, nevytvořila obdélník se stejnou délkou spojovacího prostředku, a předpokládá, že pracovník si bude průběžně prodlužovat a zkracovat spojovací prostředek. To reálně nelze očekávat a firma tak porušila zásadu snadného a jednoduchého používání kotvicího zařízení. Kotvicí zařízení je instalováno na spojovacím krčku, viz fotografie a při zachycení pádu hrozí náraz hlavy nebo těla do spodní hrany krčku. Součástí dodávky nebyl zatahovací zachycovač pádu a nelze očekávat, že například elektrikář, který bude dělat revizi bleskosvodové soustavy bude tento zatahovací zachycovač mít.

Jak jinak, výchozí prohlídku i další periodické prohlídky si dosud prováděla firma, která kotvicí zařízení instalovala.

Poznámka: poddajné kotvicí vedení jsem zvýraznil.