Změny v požadavcích na ochranu proti pádu za použití systému pracovního polohování

Změny v požadavcích na ochranu proti pádu za použití systému pracovního polohování

Změny v požadavcích na ochranu proti pádu za použití systému pracovního polohování

V roce 2019 byla vydána nová ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. Mezi změny v porovnání s předchozí verzí normy z roku 2008 patří zpřísnění požadavků na práci s ochranou proti pádu formou pracovního polohování.

Změny v pracovní polohování jsou následující:

  1. Vhodným prostředkem pro držení těla by byl pás pro pracovní polohování odpovídající EN 358, sedací postroj odpovídající EN 813 nebo pás pro pracovní polohování odpovídající EN 358 začleněný do zachycovacího postroje odpovídajícího EN 361. Sedací postroj nebo pás pro pracovní polohování začleněný do zachycovacího postroje by byly vhodnější než samostatně používaný pás pro pracovní polohování, např. z ergonomických důvodů a zajištění připojovacích prvků pro záchranuꓼ
  2. Vhodným spojovacím prostředkem by byl pracovní polohovací spojovací prostředek odpovídající EN 358 nebo nastavitelný spojovací prostředek odpovídající EN 354ꓼ

c) V systému pracovního polohování uživatel obvykle spoléhá na podpůrné vybavení. Proto by mělo existovat záložní zajištění, např. zabezpečení hran, systém zachycení pádu.

 

Bod a) až c) viz obrázek 1 nové řešení 2019, obrázek 2 původní řešení 2008.

 

d) Jedna z forem záložního řešení při práci na dřevěném sloupu – viz obrázek 3, obrázek 4 je původní řešení práce na dřevěném sloupu.