Znalecká a projekční kancelář

Změna délky příčlového žebříku s jednou větví a délka žebříku se zachycovačem pádu

ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby, obsahuje mnoho změn jednou z nich je i změna největší délky příčlového žebříku s jednou větví a stanovení největší délky pro žebřík se zachycovačem pádu.

Největší povolené délka příčkového žebříku s jednou větví je 10 m. Největší délka stupadlového žebříku s jednou větví je 9 m. Délky větví mají být stejné. U žebříků se zachycovačem pádu výše uvedená omezení neplatí, žebřík musí však být vybaven odpočinkovými plošinami v maximální vzdálenosti 25m.

U žebříků s předpokladem přístupu pouze oprávněné, zacvičené a plně vybavené obsluhy a u žebříků s významnou výškou výstupu (komíny, stožáry apod.) se dává přednost zachycovači pádu, u ostatních obecně používaných provozních žebříků se použije ochranný bezpečnostní koš.

UPOZORNĚNÍ: tato ČSN  neplatí již pro žebříky na volně stojících komench.

Pro volbu vhodného typu ochranného zařízení proti pádu platí ČSN EN ISO 14122-1 a ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojném zařízením.

Pokud na výstupní úrovní žebříku nejsou splněny podmínky pro bezpečný pohyb osob podle ČSN EN ISO 14122-1, ČSN EN ISO 14122-2 nebo ČSN 73 1901 (např. okraje střech), zřídí se na žebříku přístupová plošina o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro zajištění bezpečného výstupu z této přístupové plošiny se

  • hrana výstupní úrovně s nebezpečím pádu opatří vhodným prostředkem k zamezení pádu osob (např. ochranným zábradlím, záchytným systémem dostupným z přístupové plošiny a nezávislým na ostatních záchytných systémech apod.), umístěných po obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1 500mm,
  • přístupová plošina, opatřená po stranách ochranným zábradlím, se prodlouží do vzdálenosti 1 500 mm od nezabezpečené hrany

nebo

  • konec žebříku vybaveného zachycovačem pádu se opatří speciální koncovkou, umožňující výstup ze žebříku bez odpoutání od zachycovače pádu.

Štěříny by na výstupu měly být opatřeny snadno uchopitelným madlem.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode