Změna délky příčlového žebříku s jednou větví a délka žebříku se zachycovačem pádu

Změna délky příčlového žebříku s jednou větví a délka žebříku se zachycovačem pádu

ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby, obsahuje mnoho změn jednou z nich je i změna největší délky příčlového žebříku s jednou větví a stanovení největší délky pro žebřík se zachycovačem pádu.

Největší povolené délka příčkového žebříku s jednou větví je 10 m. Největší délka stupadlového žebříku s jednou větví je 9 m. Délky větví mají být stejné. U žebříků se zachycovačem pádu výše uvedená omezení neplatí, žebřík musí však být vybaven odpočinkovými plošinami v maximální vzdálenosti 25m.

U žebříků s předpokladem přístupu pouze oprávněné, zacvičené a plně vybavené obsluhy a u žebříků s významnou výškou výstupu (komíny, stožáry apod.) se dává přednost zachycovači pádu, u ostatních obecně používaných provozních žebříků se použije ochranný bezpečnostní koš.

UPOZORNĚNÍ: tato ČSN  neplatí již pro žebříky na volně stojících komench.

Pro volbu vhodného typu ochranného zařízení proti pádu platí ČSN EN ISO 14122-1 a ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojném zařízením.

Pokud na výstupní úrovní žebříku nejsou splněny podmínky pro bezpečný pohyb osob podle ČSN EN ISO 14122-1, ČSN EN ISO 14122-2 nebo ČSN 73 1901 (např. okraje střech), zřídí se na žebříku přístupová plošina o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro zajištění bezpečného výstupu z této přístupové plošiny se

  • hrana výstupní úrovně s nebezpečím pádu opatří vhodným prostředkem k zamezení pádu osob (např. ochranným zábradlím, záchytným systémem dostupným z přístupové plošiny a nezávislým na ostatních záchytných systémech apod.), umístěných po obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1 500mm,
  • přístupová plošina, opatřená po stranách ochranným zábradlím, se prodlouží do vzdálenosti 1 500 mm od nezabezpečené hrany

nebo

  • konec žebříku vybaveného zachycovačem pádu se opatří speciální koncovkou, umožňující výstup ze žebříku bez odpoutání od zachycovače pádu.

Štěříny by na výstupu měly být opatřeny snadno uchopitelným madlem.