Zhotovitel této stavby zřejmě měl již povědomí o požadavcích na místo výstupu dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Zhotovitel této stavby zřejmě měl již povědomí o požadavcích na místo výstupu dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Zhotovitel - projektant tohoto žebříku však nezvážil riziko pádu na označené nezabezpečené hraně střechy. Místo výstupu tak vyřešil pouze napůl.