Žebříkové schodiště na střechu s výsuvným madlem

Žebříkové schodiště na střechu s výsuvným madlem

V řadě případů, obávám se, že ve většině, se setkávám s tím, že nejsou dodrženy normové požadavky na provedení žebříkového schodiště. Na následujících obrázcích jsou:

  • Normové požadavky na zábradlí;
  • Skutečné provedení;
  • Výsuvné madlo, které má sloužit k úchopu při výstupu na střechu a při sestupování ze střechy. Madlo je „ukryto“ pod schodištěm a jeho vysunutí je náročné. Odůvodněně lze očekávat, že nikdo madlo nebude tak pracně ze spodní části žebříkového schodiště vysunuta a následně vracet do jeho původní polohy.
  • Zda bylo schodiště "dílem" projektanta nebo "pouze" zhotovitele, nebylo možné dohledat. Skutečností je, že tato žebříková schodiště běžně procházejí kolaudačním řízením.