Žebřík v rozporu s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky určené pro stavby

Žebřík v rozporu s ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky určené pro stavby

Výstupní úroveň není zajištěna v souladu s požadavky čl. 5.1.14 této ČSN.