Zde není nutné statické posouzení, aby bylo zřejmé, že tento výrobek nemůže zachytit padající osobu

Zde není nutné statické posouzení, aby bylo zřejmé, že tento výrobek nemůže zachytit padající osobu

Zhotovitel této stavby použil jako kotvicí zřízení (viz ČSN EN 795:2013) výrobky, které již na první pohled nemohou odolat silám, které budou na toto zařízení působit při zachycení pádu.