Zásady pro řešení šikmé střechy - systémy s poddajným kotvicím vedením

Zásady pro řešení šikmé střechy - systémy s poddajným kotvicím vedením

Bezpečnost práce na rozsáhlejších šikmých střechách je možné řešit také kotvicím zařízením s permanetním kotvicím vedením - typ C EN 795:2012.

     Pravidla pro umísťování kotvicích bodů a permanetního kotvicího vedení jsou obdobná jako při navrhování plochých střech. Vzdálenost od hrany možného pádu není obecně dána. Vychází se pouze ze zásady, že rozdíl mezi vzdáleností k nebližšímu a nejvzdálenějšímu dosažitelnému místu práce nesmí být větší než 1500  mm. (maximální povolená výška pádu pro kotvicí zařízení s permanentním popddajným vedením)

     Jednotlivé kotvicí prvky, které slouží k upevnění permanetního poddajného kotvicího vedení, mohou být od sebe vzdáleny vždy dle pravidel, která určuje daný výrobce a na jaké jsou certifikovány.

     Systém s permanetním kotvicím vedením je vždy bezpečnější pro pohyb a také poholnější pro vykonávané činnosti. Systém může být průběžný a neprůběžný. Průběžný nevyžaduje "převazování" karabiny mezi kotvicími body.

     Důležité je také, kolik smí být na celý systém i na jednotlivých polích (úsek s permanetním kotvicím vedením mezi dvěma sousedícími body) jištěno osob. Tuto skutečnost opět deklaruje daný výrobce,