Znalecká a projekční kancelář

Zásady pro řešení šikmé střechy - systémy s poddajným kotvicím vedením

Bezpečnost práce na rozsáhlejších šikmých střechách je možné řešit také kotvicím zařízením s permanetním kotvicím vedením - typ C EN 795:2012.

     Pravidla pro umísťování kotvicích bodů a permanetního kotvicího vedení jsou obdobná jako při navrhování plochých střech. Vzdálenost od hrany možného pádu není obecně dána. Vychází se pouze ze zásady, že rozdíl mezi vzdáleností k nebližšímu a nejvzdálenějšímu dosažitelnému místu práce nesmí být větší než 1500  mm. (maximální povolená výška pádu pro kotvicí zařízení s permanentním popddajným vedením)

     Jednotlivé kotvicí prvky, které slouží k upevnění permanetního poddajného kotvicího vedení, mohou být od sebe vzdáleny vždy dle pravidel, která určuje daný výrobce a na jaké jsou certifikovány.

     Systém s permanetním kotvicím vedením je vždy bezpečnější pro pohyb a také poholnější pro vykonávané činnosti. Systém může být průběžný a neprůběžný. Průběžný nevyžaduje "převazování" karabiny mezi kotvicími body.

     Důležité je také, kolik smí být na celý systém i na jednotlivých polích (úsek s permanetním kotvicím vedením mezi dvěma sousedícími body) jištěno osob. Tuto skutečnost opět deklaruje daný výrobce,

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode