Zásady pro řešení šikmé střechy pomocí jednotlivých kotvicích bodů/bezpečnostních střešních háků

Zásady pro řešení šikmé střechy pomocí jednotlivých kotvicích bodů/bezpečnostních střešních háků

     I když celoplošná potřeba pohybu po šikmé střeše v rámci údržby a provozu objektu je spíše vyjímečná, rastr, který určuje největší vzdálenost (uhlopříčnou) mezi jednotlivými kotvicími body/bezpečnostními střešními háky, které slouží k upevnění krabiny spojovacího prostředku. Tento obrázek je určen pro osazování jednotlivých kotvicích bodů/bezpečnostních střešních háků.

 

U každé plochy s rizikem pádu, je nutné určit:

- místo výlezu  viz např. žebřík nebo modrý čtvereček na obrázku)

- místa potřebného pohybu (komín, fotovoltaické články a pod.)

- cestu od místa výlezu ke kotvicím bodům/bezpečnostním střešním hákům.

Maximální vzdálenost k nejblížšímu postupovému kotvicímu bodu předurčuje délka teleskopické tyče určené k upevnění karabiny spojovacího prostředku. Řešení na obrázku se vyžaduje zejména u vyšších sklonů, nebo málo únosných krytin. Vyžaduje doplnění o přenosný žebřík, stoupací tašky, případně lávky.

 

Upozornění: stoupací tašky ani stoupací lávky nechrání před možným pádem. Neumožňují totiž upevnění karabiny spojovacího prostředku. Pokud některý výrobek tohoto typu by aspiroval i na bezpečnost upevnění karabiny spojovacího prostředku, musí splňovat i požadavky EN 517.