Znalecká a projekční kancelář

Zásady pro řešení šikmé střechy pomocí jednotlivých kotvicích bodů/bezpečnostních střešních háků

     I když celoplošná potřeba pohybu po šikmé střeše v rámci údržby a provozu objektu je spíše vyjímečná, rastr, který určuje největší vzdálenost (uhlopříčnou) mezi jednotlivými kotvicími body/bezpečnostními střešními háky, které slouží k upevnění krabiny spojovacího prostředku. Tento obrázek je určen pro osazování jednotlivých kotvicích bodů/bezpečnostních střešních háků.

 

U každé plochy s rizikem pádu, je nutné určit:

- místo výlezu  viz např. žebřík nebo modrý čtvereček na obrázku)

- místa potřebného pohybu (komín, fotovoltaické články a pod.)

- cestu od místa výlezu ke kotvicím bodům/bezpečnostním střešním hákům.

Maximální vzdálenost k nejblížšímu postupovému kotvicímu bodu předurčuje délka teleskopické tyče určené k upevnění karabiny spojovacího prostředku. Řešení na obrázku se vyžaduje zejména u vyšších sklonů, nebo málo únosných krytin. Vyžaduje doplnění o přenosný žebřík, stoupací tašky, případně lávky.

 

Upozornění: stoupací tašky ani stoupací lávky nechrání před možným pádem. Neumožňují totiž upevnění karabiny spojovacího prostředku. Pokud některý výrobek tohoto typu by aspiroval i na bezpečnost upevnění karabiny spojovacího prostředku, musí splňovat i požadavky EN 517.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode