Zařízení umístěné v místě, kde hrozí riziko pádu

Zařízení umístěné v místě, kde hrozí riziko pádu

Zcela zbytečně je toto zařízení umístěno v blízkosti nezabezpečené hrany střechy. Při tom, postačilo zařízení posounout do bezpečné vzdálenosti.