Zařízení umístěné u otvoru nechráněného proti propadnutí

Zařízení umístěné u otvoru nechráněného proti propadnutí

Tato střecha má rozlohu více než 20.000 m2. Ten, kdo instaloval tato zařízení buď neznal předpisy o chraně proti pádu nebo "neuměl" najít jiné místo.