Vyprošťovací postupy při mimořádných událostech (dle přílohy k NV 362/2005 Sb.)

Vyprošťovací postupy při mimořádných událostech (dle přílohy k NV 362/2005 Sb.)

Při hodnocení rizik práce ve výškách je nutno brát v potaz i tu variantu, že pracovník během pádu

ztratil vědomí a není tedy schopen aktivně eliminovat počátek a rozvoj ortostatického šoku.

Maximální doba visu osoby v postroji v bezvědomí je 20 minut. Poté začne u postiženého docházet

selhávání velkého krevního oběhu, především systému filtrace krve (ledviny, játra),

což může ohrozit základní životní funkce.

 

Vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.doc (3,1 MB)Vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.pdf (464,5 kB)