Vyhláška 532_2002 Z.z. kterou se stanovují podrobnosti o všeobecných technických požadavcích na výstavbu ....