Vstoupit na tyto lávky vyžaduje jistou dávku odvahy

Vstoupit na tyto lávky vyžaduje jistou dávku odvahy

Stále se zapomíná, že i tato zařízení na střeše je třeba podrobovat pravidelné revizi a kontrole.