Všichni tito pracovníci mají OOPP, ale nejsou jištěni a na střeše ani nemají k čemu se jistit

Všichni tito pracovníci mají OOPP, ale nejsou jištěni a na střeše ani nemají k čemu se jistit