Velmi často při umísťování zařízení na střeše nepřemýšlíme o vhodnosti umístění s ohledem na ochranu proti pádu

Velmi často při umísťování zařízení na střeše nepřemýšlíme o vhodnosti umístění s ohledem na ochranu proti pádu

Pokud by firma, která instalovala toto zařízení na střeše, uvažovala o bezpečnosti práce při přístupu k anténě, umístila by anténu v dosahu žebříku.